index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Hersendoodprotocol 2006

In de Wet op de Orgaandonatie wordt het document “hersendoodprotocol” aangehaald in Artikel 15, lid 2

Dit document is samengesteld ter bescherming van de patiënt, als handleiding om hersendood vast te stellen en om medisch levensbeëindigende handelingen te voorkomen op een moment dat geen sprake is van hersendood.

Het hersendoodprotocol is een uitgave van de Gezondheidsraad.

 

Download het hersendoodprotocol in pdf formaat

 

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl