index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

COPYRIGHT/AUTEURSRECHT

Op de vormgeving van de website overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl en de onderdelen van deze website berust copyright.
Op alle teksten van de website overledenenzorgpro.nl berust copyright.

De teksten uit in items:

 • Overledenenzorg
  • Alle onderdelen
 • Wet en regelgeving
  • De Lijkschouw
  • Belangrijke wetenswaardigheden
 • Veilig werken
  • Alle onderdelen
 • Vorm overlijden
  • Alle onderdelen
 • Uitvaartondernemers in Nederland
 • Informatie voor nabestaanden

Zijn vervaardigd door Wiegman Communications.
Auteursrecht/copyright van deze onderdelen berust bij Wiegman Communications.

Niets van de door overledenenzorg vervaardigde teksten mag door derden worden overgenomen, worden gekopieerd, worden opgenomen in drukwerk, worden vermenigvuldigd, of worden gebruikt in voorlichting/cursussen/opleidingen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wiegman Communications.

Richtlijnen zoals staan beschreven mogen niet worden opgenomen in publicaties van belangenorganisaties/beroepsorganisaties en wet en regelgeving zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wiegman Communications.

Adresgids
De adresgids van de website overledenenzorgpro.nl is samengesteld door overledenenzorgpro.nl en is mede tot stand gekomen met researchmedewerking van Doeke Oostra, auteur van het boek ďGesneuvelden in steenĒ (over oorlogsgraven in Nederland en de grensgebieden van Nederland met BelgiŽ en Duitsland, Penn Uitgeverij, Leeuwarden: ISBN: 978-90-77948-36-1).

De adresgids van overledenenzorgpro.nl betreft een unieke informatiebron waarop tot op gemeentelijk niveau uitvaartdienstverleners zoals uitvaartondernemers, crematoria en begraafplaatsen te vinden zijn. Nooit eerder bestond in Nederland een dergelijk grote uitvaart-adresgids waarop (bijna) alle begraafplaatsen van Nederland te vinden zijn, benoemd tot op gemeentelijk niveau. Het onderdeel begraafplaatsen en crematoria in de adresgids betreft geen commercieel onderdeel. Overledeennzorgpro.nl heeft de gedachte dat informatie over deze dienstverlening voor eenieder beschikbaar moet zijn.

Verschillende websites hebben (in het verleden) getracht Nederlandse begraafplaatsen te benoemen en zo mogelijk in kaart te brengen. De betreffende websites bevatten zeer veel fouten waarbij slechts een klein deel van de begraafplaatsen in Nederland wordt benoemd.
Door eigen research en zonder gebruik te maken van de informatie van eerder benoemde websites heeft overledenenzorgpro.nl een unieke database/adresgids gecreŽerd waarop de meeste Nederlandse begraafplaatsen te vinden zijn.

Vanaf het jaar 2006 heeft onze adresgids de unieke opbouw waarbij sprake is van vermelding uitvaartdienstverleners tot op gemeentelijk niveau. Bij deze unieke opbouw is sprake van copyright mbt Intellectueel eigendom en copyright mbt de layout. Copyright met betrekking tot de in ons adresgids vermelde informatie zeer moeilijk te hanteren, maar wel van toepassing. Omdat de in onze adresgids vermelde informatie uniek is, is het voor (professionele) gebruikers meteen duidelijk waar de informatie vandaan komt als deze door derden wordt overgenomen omdat overledenenzorgpro.nl met deze adresgids de enige aanbieder is van deze unieke informatie in deze layout en op deze schaal.
Wiegman Communications geeft per definitie geen toestemming om informatie uit de adresgids over te nemen voor publicatie (commercieel en niet-commercieel). Wel mogen via een link verwijzingen zijn van andere websites naar de adresgids van overledenenzorgpro.nl.

Algemeen
De Nederlandse wetgeving met betrekking tot auteursrecht is van toepassing op de website overledenenzorgpro.nl en haar onderdelen.

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl