index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

Kunnen beschikken over de overledene

Het kunnen beschikken over de overledene is afhankelijk of het overlijden een natuurlijk overlijden of een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden betreft.

Natuurlijk overlijden
In geval van een natuurlijk overlijden staat de overledene nadat de lijkschouw heeft plaatsgevonden en de schouwarts de verklaring van natuurlijk overlijden heeft uitgeschreven ter beschikking van de nabestaanden.

In geval overlijden in een zorginstelling heeft plaatsgevonden bestaat de mogelijkheid dat sprake is van openingstijden van het mortuarium. Uitgifte van de overledene door het mortuariumbeheer dient wel reëel te zijn.
In geval sprake is van overlijden op vrijdag moet het niet zo zijn dat nabestaanden moeten wachten tot het mortuarium op maandag de deuren opent.
Van belang om te weten is, dat elk moment dat de nabestaanden niet kunnen beschikken over de overledene afgaat van de tijd die men heeft om afscheid van de overledene te nemen.

In overleg met de zorginstelling is veelal uitgifte van de overledene mogelijk buiten de openingstijden van het mortuarium.

Een wetenswaardigheid is dat de overledene na de lijkschouw toebehoort aan de nabestaanden. Een zorginstelling mag de nabestaanden (uitvaartondernemer) dan ook niet verbieden om de overledene mee te nemen.

(Vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden
In geval van een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden hebben de nabestaanden geen beschikking over de overledene tot dat de officier van justitie de overledene vrijgeeft. Het vrijgeven van de overledene heeft plaats op het moment dat het onderzoek op de overledene is afgerond. Dit kan het onderzoek van de gemeentelijk lijkschouwer en de technische recherche betreffen, maar kan ook het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) betreffen.
Doorgaans houden politiefunctionarissen de nabestaanden op de hoogte van het onderzoek en wanneer de overledene wordt/is vrijgegeven.

Algemeen
In geval de overledene door professionele dienstverlening (politie/ambulancedienst) is binnengebracht in een commercieel rouwcentrum staat de overledene na vrijgave door de schouwarts/officier van justitie ter beschikking van de nabestaanden.
De nabestaanden kunnen uitvaartdienstverlening inschakelen zoals zij wensen. Het commerciële rouwcentrum kan geen rechten ontlenen aan het feit dat officiële instanties de overledene in hun rouwcentrum heeft binnengebracht.

Gemeente realiseert de uitvaart
In geval nabestaanden niet voorzien in de lijkbezorging zal de burgemeester van de gemeente van overlijden voorzien in de lijkbezorging.
Dit is wettelijk geregeld (wet op de Lijkbezorging).
In de uitvaart wordt dan veelal voorzien door de Sociale Dienst van de gemeente.
Zo lang nabestaanden niet willen voorzien in de lijkbezorging hebben zij ook geen recht op inbreng in de realisatie van de uitvaart.
Mochten nabestaanden toch willen participeren in de realisatie van de uitvaart, dan dient men contact op te nemen met de gemeente die op dat moment zorgdraagt voor de uitvoering van de uitvaart.

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl