index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

Uitvaartondernemer

Na een overlijden is het voor veel nabestaanden een logische stap om een uitvaartondernemer in te schakelen.
In veel gevallen ziet men een uitvaartondernemer als een verplichte en noodzakelijke dienstverlening.
Niets is echter minder waar.

Verplicht
In de Nederlandse wetgeving staat niet benoemd dat bij het regelen van een uitvaart gebruik moet worden gemaakt van een uitvaartondernemer

Noodzaak
In veel situaties is echter wel sprake van noodzaak.
Nabestaanden weten veelal niet “hoe te handelen”, de mogelijkheden, welke dienstverlening men kan inschakelen en wettelijke regelgeving waar men zich aan dient te houden, enzovoort.
Een uitvaartondernemer kan nabestaanden dus een hoop zorgen en regelwerk uit handen nemen waardoor voor de nabestaanden het rouwproces en alles dat daarmee samengaat aan bod kan komen.

Wat is een uitvaartonderneming?
Een uitvaartonderneming is een commerciële dienstverlening die, veelal met een visie en met kennis van (wettelijke) regelgeving, de nabestaanden het regelwerk van de uitvaart uit handen neemt.
Ook bestaan uitvaartondernemingen die nabestaanden de mogelijkheid bieden om zelf de uitvaart te realiseren, waarbij de ondernemer dan voorziet in ondersteuning.
Een uitvaartonderneming zal met de mogelijkheden die voorhanden zijn de nabestaanden voorzien in het realiseren van de uitvaart.
Veelal zal de uitvaartondernemer, in overleg met de nabestaanden en door ook zelf een inschatting te maken, ondersteuning geven aan de nabestaanden

Kosten
Bij het inschakelen van een uitvaartondernemer dienen nabestaanden zich te realiseren dat elk onderdeel van de uitvaartzorg in rekening wordt gebracht.
Om onduidelijke en onwenselijk hoge rekeningen te voorkomen kan het van belang zijn om dit vooraf met de uitvaartondernemer te bespreken.

Mogelijkheden uitvaart
Vandaag de dag bestaan veel mogelijkheden om een uitvaart te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn: De traditionele uitvaart, de alternatieve uitvaart, de milieubewuste uitvaart, een kleine uitvaart, een grootse uitvaart, een "goedkope" uitvaart, een dure uitvaart, enzovoort.
Iedere uitvaartondernemer heeft wel een specialisatie.
Vandaar dat de keuze van de nabestaanden voor een uitvaartondernemer zeer persoonlijk is.

Gebonden zijn aan een bepaalde uitvaartonderneming?
Er zijn situaties dat nabestaanden denken verplicht te zijn om een bepaalde uitvaartondernemer in te schakelen.
Zo kan het voorkomen dat nabestaanden een uitvaartondernemer opgedrongen krijgen door een zorginstelling (medewerker van een zorginstelling) of mortuariumbeheer van een zorginstelling.
Ook kan het zo zijn dat ambulancedienst of politie een overledene inbrengen in een rouwcentrum van een uitvaartondernemer.
In al deze beschreven situaties zijn nabestaanden geheel vrij om zelf een keuze te maken voor een andere uitvaartondernemer.
Uitvaartondernemingen kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat officiële instanties zoals zorginstellingen, ambulancediensten of politie gebruikmaken van de dienstverlening van de betreffende uitvaartonderneming.

Uitvaartverzekering/uitvaartonderneming
Er bestaat nog een andere mogelijkheid waardoor nabestaanden zich verplicht voelen een bepaalde uitvaartondernemer in te schakelen.
Zo kan het zijn, dat een overledene tijdens leven een uitvaartverzekering had afgesloten bij een uitvaartverzekeraar/uitvaartonderneming,
Ook in dit geval zijn nabestaanden niet verplicht om de dienstverlening van de betreffende of een gelieerde uitvaartondernemer in te schakelen.

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl