index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

CENTRAAL BUREAU voor de STATISTIEK

Toelichting B-doodsoorzaakverklaring

Het formulier is gebaseerd op de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO).
In het formulier wordt gevraagd alle ziekten, aandoeningen of letsels die hebben geleid of bijgedragen tot het overlijden, en de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin dergelijke letsels werden veroorzaakt, te vermelden.

In de doodsoorzakenstatistiek wordt de onderliggende doodsoorzaak, ook wel primaire doodsoorzaak genoemd, gepubliceerd. 
Hieronder wordt verstaan:

  1. de ziekte die of het letsel dat aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood heeft geleid, of

  2. de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin het fatale letsel werd veroorzaakt.

Daarnaast zijn ook de bijkomstige ziekten en aandoeningen van belang.
De doodsoorzaken worden gecodeerd volgens de regels van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10).

Hieronder treft u links aan naar de toelichting op de desbetreffende vraag op de B-doodsoorzaakverklaring.

  1. Gemeente van overlijden

  2. Sectie

  3. Geslacht

  4. Natuurlijke dood

  5. Niet-natuurlijke dood, incl. levensbeëindigend handelen

  6. Doodgeboren

  7. Opmerkingen

  8. Naam en correspondentieadres van de geneeskundige die het formulier invult