index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

CENTRAAL BUREAU voor de STATISTIEK

B-Verklaring

Tegelijk met de aangifte van overlijden (A-verklaring) aan de ambtenaar van de burgerlijke stand dient het formulier voor het Centraal Bureau van de Statistiek (de B-Verklaring) aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te worden overhandigd.

In de Wet op de Lijkbezorging staat onder artikel 12a, lid 1:

Tegelijk met de afgifte der verklaring van overlijden, bedoeld in artikel 12, doet de arts opgave van de doodsoorzaak en van de onmiddellijk daarmee samenhangende gegevens ten behoeve van de statistiek.”

 

Als volgt enige uitleg over de B-Verklaring

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl