index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

DONATIE

Orgaandonatie

Algemene contra-indicaties*
 • onbekende doodsoorzaak
 • onbekende identiteit
 • onbehandelde sepsis
 • maligniteiten met uitzondering van enkele primaire, niet-gemetastaseerde hersentumoren en indien de voorgeschiedenis een curatief behandelde maligniteit vermeldt
 • actieve virale infectie met rabiës, herpes zoster, rubella of hiv
 • actieve tuberculose
 • anencefalie

* Let op: dit zijn relatieve contra-indicaties. Raadpleeg voor de medische geschiktheid van een potentiële orgaandonor altijd een transplantatiecoördinator via NTS.

Algemene criteria

 • hersendood met intacte circulatie, of
 • voldoen aan de criteria voor donatie na hartdood (non-heartbeating donatie)Laatst gewijzigd 27 april 2011

Procedure bij overlijden

 1. Controleer de criteria en de contra-indicaties voor donatie.
 2. Raadpleeg het Donorregister via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS): tel. 071-5795795. Benodigde gegevens: van de patiënt: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres; van de arts/aanmeldend functionaris: BIG-registratienummer, of naam en geboortedatum, en telefoonnummer waar naar teruggebeld kan worden.
 3. Indien van toepassing: vraag toestemming aan de nabestaanden.
 4. Meld de donor aan bij de dienstdoende transplantatiecoördinator via het Orgaancentrum van de NTS: tel. 071-5795795 (24 uur/etmaal).
 5. In geval van een (vermoedelijke) niet-natuurlijke dood: meld dit aan de gemeentelijk lijkschouwer. Orgaanuitname mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Officier van Justitie.
 6. Vul het donatieformulier in.

Specifieke contra-indicaties en meer informatie vindt u in het Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie. (het laden in pdf kan even duren)

Raadpleeg bij twijfel het Orgaancentrum van de NTS of de dienstdoende transplantatiecoördinator: tel. 071-5795795 (24 uur/etmaal).

Houd de medische gegevens bij de hand.

^ naar boven

Weefseldonatie

Algemene contra-indicaties

 • sepsis op moment van overlijden
 • actieve systemische infectie op moment van overlijden
 • risicofactoren of klinische aanwijzingen voor bloed- en/of seksueel overdraagbare virusinfecties
 • hematologische maligniteit of premaligne hematologische aandoening op het moment van overlijden of in het verleden
 • degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van onbekende oorsprong
 • klinische aanwijzingen/risicofactoren voor een prionziekte (ziekte van Creutzfeldt-Jakob)
 • beenmergdepressie t.g.v. medicatiegebruik (bijv. cytostatica of immunosuppressiva) in de drie maanden voor overlijden
 • bewezen ziekte van Marfan
 • orgaantransplantatie in het verleden
 • xenotransplantatie in het verleden
 • onbekende doodsoorzaak, tenzij obductie 
 • langer dan 24 uur geleden overleden


Algemene criteria*       jonger dan een jaar is mogelijk op verzoek van de ouders en in overleg met de NTS
**     orgaandonoren tot 66 jaar

Laatst gewijzigd maart 2011

Procedure bij overlijden

 1. Controleer de criteria en de contra-indicaties voor donatie.
 2. Raadpleeg het Donorregister via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS): tel. 071-5795795. Benodigde gegevens: van de patiënt: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres; van de arts/aanmeldend functionaris: BIG-registratienummer, of naam en geboortedatum, en telefoonnummer waar naar teruggebeld kan worden.
 3. Indien van toepassing: vraag toestemming aan de nabestaanden.
 4. Meld de donor aan bij het Orgaancentrum van de NTS: tel. 071-5795795 (24 uur/etmaal).
 5. In geval van een (vermoedelijke) niet-natuurlijke dood: meld dit aan de gemeentelijk lijkschouwer. Weefseluitname mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Officier van Justitie.
 6. Vul het donatieformulier in.

Specifieke contra-indicaties en meer informatie vindt u in het >Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie.

Raadpleeg bij twijfel het Orgaancentrum van de NTS, tel. 071-5795795 (24 uur/etmaal).

Houd de medische gegevens bij de hand.

^ naar boven

Website: Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl