index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

VORM OVERLIJDEN

In Nederland bestaat veel onduidelijkheid over natuurlijk overlijden en niet-natuurlijk overlijden.

Deze onduidelijkheid heeft consequenties voor de kwaliteit van de lijkschouw en het doel van de lijkschouw zoals de wet beoogt.

In het item “De lijkschouw” van de website overledenenzorgpro.nl kunt u meer informatie vinden over natuurlijk overlijden, niet-natuurlijk overlijden, de lijkschouw en wanneer overledenenzorg doorgang mag vinden.
Ook staan in het item “De lijkschouw” voorbeelden gegeven van wat er op dit moment mis gaat met betrekking tot dit onderwerp.

Niet-natuurlijke doodsoorzaak
(De gemeentelijke lijkschouwer dient te aller tijden onverwijld (zonder uitstel) telefonisch te
 worden ingeschakeld. De behandelend arts mag geen verklaring van overlijden afgeven!)

 • Overlijden door ziekte
  • Ziekte ontstaan door toedoen van derden, tengevolge van eerder opgelopen lichamelijk trauma of tengevolge van mechanisch of chemisch trauma.
 • Overlijden door ongeval
  • Lichamelijk trauma opgelopen door eigen toedoen of door toedoen van derden zonder dat sprake is van opzet (tengevolge van mechanisch of chemisch trauma).
 • Overlijden door suïcide
  • Het met opzet zelf toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg (zelfmoord).
 • Overlijden door mishandeling met de dood tot gevolg (doodslag en moord)
  • Overlijden door persoonlijk toedoen van derden.
 • Overlijden door hulp bij suïcide (zelfmoord)
  • Het met opzet toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg met hulp van derden (zelfmoord met hulp).
 • Overlijden door euthanasie
  • Het op hun eigen verzoek bewust doen eindigen van het leven van patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden (medische handeling).
   Bij de toepassing van euthanasie dient de behandelend arts zich te hebben gehouden aan de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

 • Overlijden door technische onjuist, onjuist gedoseerd of onjuist geïndiceerd medisch, paramedisch of verpleegkundig handelen.
 • Op een moment dat sprake is van een (vermoedelijk) natuurlijk overlijden tijdens toepassing van een medische handeling (zoals bijvoorbeeld een operatie).

Verwacht overlijden = natuurlijk overlijden
Een onjuiste gedachtegang die veel behandelend artsen hanteren is dat een verwacht overlijden ook per definitie een natuurlijk overlijden betreft. Helaas is het veelvuldige gevolg dat de lijkschouw niet wordt gerealiseerd volgens het doel zoals de wet beoogt, of dat zelfs geen sprake is van een lijkschouw door de “behandelend schouwarts” en deze zonder de overledene te onderzoeken (of zelfs zonder de overledene te zien) de verklaring van natuurlijk overlijden uitschrijft!

Onderscheid kunnen maken tussen een natuurlijk overlijden en een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden maakt, naast de kwaliteit van de schouw en het herkennen van de doodsoorzaak, deel uit van “de lijkschouw” met het doel zoals de wet beoogt!

 

Naar boven

Naar item "Natuurlijk overlijden"

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl