index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

VORM OVERLIJDEN

In Nederland bestaat veel onduidelijkheid over natuurlijk overlijden en niet-natuurlijk overlijden.

Deze onduidelijkheid heeft consequenties voor de kwaliteit van de lijkschouw en het doel van de lijkschouw zoals de wet beoogt.

In het item “De lijkschouw” van de website overledenenzorgpro.nl kunt u meer informatie vinden over natuurlijk overlijden, niet-natuurlijk overlijden, de lijkschouw en wanneer overledenenzorg doorgang mag vinden.
Ook staan in het item “De lijkschouw” voorbeelden gegeven van wat er op dit moment mis gaat met betrekking tot dit onderwerp.

Natuurlijke doodsoorzaak
(De behandelend schouwarts mag de verklaring van overlijden afgeven)

  • Overlijden door ziekte
    • Ziekte ontstaan door natuurlijke processen vanuit het lichaam of vanuit de natuur.
  • Overlijden door “ouderdom”
    • Overlijden door ouderdom is een relatief begrip. Met overlijden door “ouderdom” wordt bedoelt dat gezien de hoge leeftijd lichamelijke gebreken kunnen optreden (ziekte) met de dood tot gevolg. In dit geval is ziekte opgetreden door natuurlijke processen vanuit het lichaam, en niet door toedoen van derden, eerder lichamelijk trauma of niet-natuurlijke oorzaken van buitenaf.

 

Verwacht overlijden = natuurlijk overlijden
Een onjuiste gedachtegang die veel behandelend artsen hanteren is dat een verwacht overlijden ook per definitie een natuurlijk overlijden betreft. Helaas is het veelvuldige gevolg dat de lijkschouw niet wordt gerealiseerd volgens het doel zoals de wet beoogt, of dat zelfs geen sprake is van een lijkschouw door de “behandelend schouwarts” en deze zonder de overledene te onderzoeken (of zelfs zonder de overledene te zien) de verklaring van natuurlijk overlijden uitschrijft!

Onderscheid kunnen maken tussen een natuurlijk overlijden en een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden maakt, naast de kwaliteit van de schouw en het herkennen van de doodsoorzaak, deel uit van “de lijkschouw” met het doel zoals de wet beoogt!

 

Naar boven

Naar item "Niet-natuurlijk overlijden"

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl