index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

De 23 kg regeling

In de overledenenzorg- / uitvaartbranche gaat op dit moment het verhaal dat een medewerker niet meer mag tillen dan 23 kg.

Dat deze regel niet mogelijk is, dat is wel duidelijk want overledenen wegen doorgaans meer dan 23 kg.

Waar komt deze regelgeving vandaan en geldt dit ook voor de overledenenzorgsector?

Informatie
Overledenenzorgpro.nl heeft informatie over de 23 kg regel opgevraagd bij het ministerie van Sociale zaken, met daarbij de vraag in hoeverre dit van toepassing is op de overledenenzorgsector.

 

Reactie van het ministerie van Sociale Zaken
U hebt gehoord van de tilnorm die voorschrijft dat werknemers in princpe niet meer mogen tillen dan 23 kilo. U hebt hier vragen over omdat u in uw dagelijks werk, de uitvaartbranche, natuurlijk ook veel tilt.

De tilnorm waarover gesproken wordt, is waarschijnlijk afkomstig uit de bouw. Deze norm is niet onverkort van toepassing op andere werkzaamheden.

Het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (NIOSH) heeft een methode ontwikkeld om te berekenen hoeveel kilomen maximaal in een bepaalde situatie mag tillen. De rekenmethode houdt rekening met zaken als:

 • Hoe hoog er moet worden getild;

 • Hoe vaak er moet worden getild.

 • Of er in een onhandige situatie getild moet worden.

 • Of de last makkelijk te tillen is.

 • Of men ver moet reiken met de last.

 

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierbij stelt men zichzelf de volgende vragen:

 • Hoe vaak komt overbelasting voor tijdens werk?

 • Om wat voor soort overbelasting gaat het?

 • Waar bevinden zich knelpunten?

 • Hoe ervaren werknemers de fysieke belasting?

 • Hoe kan fysieke belasting worden uitgesloten of verminderd?

 • Is het mogelijk belastend werk af te wisselen met lichamelijk minder belastend werk?

 

In de RI&E wordt rekening gehouden met:

 • kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip);

 • vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last);

 • kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden);

 • taakeisen (tilfrequentie, duur van het tillen).

 

In geval van samenwerking met een arbodienst, kan deze de onderneming van advies voorzien waar het tilwerkzaamheden betreft.

 

N. Borsboom-Blanken
Publieksinformatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11 januari 2008

 

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl