index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wie heeft tot taak de laatste zorg aan de overledene te verlenen (zorginstelling/uitvaartondernemer)?

Met betrekking tot het geven van de laatste zorg zijn afspraken gemaakt tussen de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen en de uitvaartbranche.

Voor overledenenzorg is dan ook een scheiding tussen noodzakelijke- en wenselijke zorg.


  • De noodzakelijke zorg is de overledenenzorg die minimaal door de zorginstelling moet worden gerealiseerd.
    De kosten voor deze zorg komen voor rekening van de zorgverzekeraar van de overledene.

  • De wenselijke zorg is de overledenenzorg die in opdracht van de nabestaanden wordt gerealiseerd.
    Opdracht voor de wenselijke zorg kan door de nabestaanden worden gegeven aan de verpleging van de zorginstelling, aan de uitvaartondernemer, de nabestaanden kunnen de laatste zorg zelf realiseren of hiervoor "derden" inschakelen.
    De kosten van de wenselijke zorg zijn voor rekening van de nabestaanden.

 

Afspraken met betrekking tot wenselijke en noodzakelijke zorg kunt u vinden in het item “Wenselijke en Noodzakelijke zorg”.

NB
Na het vrijgeven van de overledene (nadat de schouwarts de verklaring van natuurlijk overlijden heeft uitgeschreven of als de officier van justitie een verklaring van “geen bezwaar” heeft gegeven voor begraven/cremeren in geval van een niet-natuurlijk overlijden) staat de overledene geheel ter beschikking van de nabestaanden.
De nabestaanden beslissen of en wie de noodzakelijke en wenselijke overledenenzorg uitvoert, met als uitzondering de in de wet gestelde verrichtingen van de noodzakelijke zorg zoals de overledenenschouw.
Voor uitvaartondernemingen en de meeste zorginstellingen betreft overledenenzorg een commerciële dienstverlening waarvoor nabestaanden op een later moment de rekening gepresenteerd krijgen.

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl