index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wie mag bij een overledene een pacemaker uitnemen?

In de wetgeving wordt het verwijderen van een pacemaker niet als voorbehouden handeling beschreven.
Met de huidige wetgeving mag eenieder dus, in opdracht van de nabestaanden, een pacemaker verwijderen.

Wetenswaardigheden

 • In de gezondheidszorg betreft het verwijderen van een pacemaker, ondanks dat dit niet in enige wet is vastgelegd, wel een voorbehouden handeling.

  Dit is, omdat sprake is van een invasieve handeling (het lichaam wordt geopend).
  Een arts, mortuariumbeheerder, overledenenverzorger of obductieassistent zal dan zorgdragen voor verwijdering van de pacemaker.

 •  Het verwijderen van een pacemaker is een “specialistische” handeling.
  Advies is dan ook, dat het verwijderen dient te gebeuren door een medewerker die daarin bekwaam is.

  Het “specialistische” betreft het vinden van de pacemaker, het openen van het lichaam, het herkennen van de pacemaker, het verwijderen van de pacemaker en het sluiten van het lichaam.

 • Het herkennen van de pacemaker is belangrijk, omdat de pacemaker een ICD pacemaker kan betreffen, met alle gevaren van dien.
NB
 • Voor het verwijderen van een pacemaker dient men toestemming te hebben van de nabestaanden;

 • In geval van crematie dient een pacemaker verwijderd te zijn.

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl