index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

In geval van een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden, wie schakelt de gemeentelijke lijkschouwer in?

In de Wet op de Lijkbezorging staat:

Artikel 7

  • Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.

  • Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

  • Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers.

Volgens de Wet op de Lijkbezorging stelt de schouwarts de gemeentelijke lijkschouwer op de hoogte.

 

Wetenswaardigheden

  • Bij aanwezigheid van de politie bij een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden schakelt de politie de gemeentelijke lijkschouwer in.

  • Bij onduidelijkheid en twijfels met betrekking tot de correctheid van de lijkschouw en bij een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden mag iedere Nederlander de gemeentelijke lijkschouwer consulteren.

  • Ook als een behandelend arts de lijkschouw heeft verricht en een natuurlijk overlijden heeft geconstateerd mogen derden in geval van twijfel contact opnemen met de gemeentelijke lijkschouwer.

  • In geval men contact met de gemeentelijke lijkschouwer wenst, dient dit zo spoedig als mogelijk te gebeuren.
    Belangrijk is, dat dit bij voorkeur gebeurt voor overledenenzorg heeft plaatsgevonden, maar in elk geval voor realisering van begrafenis/crematie of uitvoer van de overledene naar het buitenland.

  • De gemeentelijk lijkschouwer is te bereiken via de GGD (GG&GD) of de meldkamer van de politie.

 

Meer informatie over de lijkschouw en tekortkomingen door de huidige regelgeving kunt u vinden in het item “Lijkschouw en aanvang overledenenzorg”.

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl