index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Zijn artsen/verpleging (zorgsector) verplicht om besmettelijke aandoeningen van de overledene te vermelden zodat een uitvaartondernemer de juiste beschermingsmaatregelen kan nemen?

De zorginstelling (medici/verpleging) heeft geen plicht om derden van besmettingsgevaren op de hoogte te stellen.

Met de huidige wetgeving en het beroepsgeheim waar in de zorgsector sprake van is, mag deze informatie zelfs niet aan derden worden verstrekt.

Dit heeft twee redenen dat met privacy te maken heeft:

 • In Nederland is sprake van “het recht op privacy”.

 • In de Nederlandse zorgsector is sprake van het medische beroepsgeheim.

 

Recht op privacy en het medische beroepsgeheim blijft in Nederland ook na overlijden gelden.

Er zijn twee redenen waarbij een arts/zorginstelling dergelijke privacygevoelige informatie dient te verstrekken:

 • In geval van justitieel onderzoek bestaat de mogelijkheid dat privacygegevens aan derden moet worden verstrekt.

 • In de wetgeving staat een lijst met een aantal besmettelijke aandoeningen, waarbij de behandelend arts aangifte dient te doen bij de GGD.
  Dit betreft ziekten waarbij sprake is van “gevaar voor de volksgezondheid”.
  In geval sprake is van één van de in deze wet benoemde ziekten, dan neemt de GGD gepaste maatregelen.

 

Wetenswaardigheden

Advies om als uitvaartondernemer goede beschermingsmaatregelen te kunnen nemen

 • Vraag aan verpleging/mortuariumbeheer of sprake is van enige vorm van besmettingsgevaar.
  In sommige gevallen gaat men minder secuur om met het medische beroepsgeheim, woordoor u dan toch de nodige informatie verkrijgt en de juiste maatregelen kunt treffen.

 • Kijk welke beschermingsmaatregelen door medewerkers van de zorginstelling zelf worden genomen. Hierdoor kunt u misschien tijdig inzien of sprake is van enig besmettingsgevaar.

 • Vraag aan de nabestaanden op tactische wijze naar het stervensproces en of de overledene lang ziek is geweest (toon belangstelling). Uit informatie die u krijgt kunt u eventueel opmaken of sprake is van een besmettelijke aandoening.

 

Overledenenzorgpro.nl heeft bij de verschillende ministeries deze tekortkoming aangegeven en voorstellen gedaan, waardoor belanghebbenden op de hoogte kunnen worden gesteld van besmettingsgevaren en toe te passen beschermende maatregelen, zonder dat daarbij het recht op privacy of het medische beroepsgeheim geschonden wordt.

Het voorbeeld van een codesysteem zoals overledenenzorgpro.nl heeft voorgesteld is te vinden in het item "Benaderingscodelijst".
Helaas heeft de politiek het vooralsnog nagelaten om een dergelijke oplossing middels een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging door te voeren.

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl