index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wie mag in Nederland balseming/thanatopraxie toepassen?

 

  • Op dit moment (ook na invoering wetswijziging van de Wet op de Lijkbezorging op 1 januari 2010) staat in de Wet op de Lijkbezorging niet benoemd dat balsemen/thanatopraxie een voorbehouden handeling is.

  • Ook staat in de huidige wet op de lijkbezorging niet, dat balsemen/thanatopraxie onder toezicht van een medicus dient plaats te vinden.

  • Waar in Nederland onderscheid wordt gemaakt tussen balsemen en thanatopraxie, wordt in landen, waar deze conserverende toepassingen zijn toegestaan, geen onderscheid gemaakt.
    Zowel balsemen als thanatopraxie vallen onder de benoeming embalming.

  • In universitaire zorginstellingen wordt het balsemen van overledenen “bestemd voor de wetenschap” verricht door mortuariumbeheer of obductieassistenten, onder toezicht van de patholoog anatoom.

  • In geval van overledenen waar balseming plaatsheeft voor vervoer naar het buitenland, wordt balseming doorgaans gerealiseerd door commerciële embalmers.

Omdat in de wet balsemen en thanatopraxie niet als voorbehouden handeling wordt benoemd mag iedereen met of zonder opleiding en kennis van zaken zich profileren al, balsemer / thanatopracteur / embalmer.

In de wetswijziging is wel een artikel met betrekking tot dit onderwerp opgenomen, namelijk:

Artikel 71, 6
Bij ministeriŽle regeling kunnen eisen worden gesteld aan de opleiding en de vakbekwaamheid van degenen die de bewerking, bedoeld in het vierde lid, uitvoeren alsmede aan de wijze van bewerking.

 

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl