index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Mag in Nederland thanatopraxie (milde vorm van balsemen) op de overledene worden toegepast?

Op 1 januari 2010 heeft een wetswijziging van de Wet op de Lijkbezorging plaatsgevonden. Voor de wetswijziging waren invasieve conserverende behandelingen in de reguliere overledenenzorg niet toegestaan. In de wet na wetswijziging staat:

Artikel 71

  1. Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserverende bewerking die niet is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge de Wet op de orgaandonatie. In uitzonderlijke gevallen kan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontheffing van dit verbod verlenen.

    In de ontheffing wordt de wijze en de plaats van de lijkbezorging vermeld. De artikelen 12-15 zijn van overeenkomstige toepassing.

  2. Het verbod, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing, indien het lijk tot ontleding bestemd is of naar het buitenland wordt gezonden.

  3. Artikel 69 is van overeenkomstige toepassing. Indien het lijk tot ontleding is bestemd, is alleen het tweede lid van dat artikel van overeenkomstige toepassing.

  4. In afwijking van het eerste lid kan een lijk worden onderworpen aan een conserverende bewerking die ten hoogste tien dagen effect heeft.

  5. Een bewerking als bedoeld in het vierde lid vindt eerst plaats nadat is vastgesteld dat verwijdering van een of meer organen als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie niet zal plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2010 mag thanatopraxie (milde vorm van balsemen) met een conserverende effect van 10 dagen toegepast worden.

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl