index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Mag in Nederland balseming op de overledene worden toegepast?

In de Wet op de Lijkbezorging staat

Artikel 71

  1. Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserverende bewerking die niet is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge de Wet op de orgaandonatie. In uitzonderlijke gevallen kan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ontheffing van dit verbod verlenen.

Bij personen die in Nederland zijn overleden en in Nederland worden begraven of gecremeerd mag volgens deze wetgeving geen balseming worden toegepast.
 

Artikel 71

 
  1. Het verbod, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing, indien het lijk tot ontleding bestemd is of naar het buitenland wordt gezonden.

Op overledenen die naar het buitenland worden overgebracht voor begraven of voor crematie, mag dus wel balseming worden toegepast.

 

Wetenswaardigheden

In Artikel 87 staat

  1. Deze wet is niet van toepassing op de lijkbezorging van leden van het Koninklijk Huis.
  2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan ten aanzien van andere bloed- en aanverwanten van de Koning ontheffing verlenen van bepalingen van deze wet.
  • De wet op de Lijkbezorging en de in deze wet gestelde regels zijn door wetgeving in Artikel 87 niet van toepassing op leden van het Koninklijk Huis.

    Op leden van het Koninklijk Huis mag dan ook balseming worden toegepast.

 

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl