index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

In geval van verlenging van de termijn tot begraven/cremeren, hoe gaat dit in zijn werk?

In de wet op de Lijkbezorging staat in Artikel 17 “Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of verbranding daarvan een andere termijn stellen. Begraving of verbranding binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie.”

 

Wetenswaardigheden

 • In de praktijk zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uit naam van de burgemeester de arts “horen”.

 • Het “horen” van de arts gaat in de praktijk door middel van het overhandigen van een schriftelijke verklaring van “geen bezwaar/uitstelverklaring”.

 • De nabestaanden dienen een verzoek in voor een latere termijn tot begraven/cremeren (later dan de vijfde dag na die van het overlijden). Dit verzoek wordt veelal gericht aan de uitvaartondernemer.

 • In de praktijk zal de uitvaartondernemer (of de mortuariumbeheerder in opdracht van de uitvaartondernemer) de/een arts verzoeken een “medisch geen bezwaar tot later begraven/cremeren” te ondertekenen.

 • Dit document wordt vervolgens overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • In Artikel 17 van de Wet op de Lijkbezorging staat dat “een arts” moet worden gehoord.
  Volgens deze wettekst kan dus elke willekeurige arts een “medisch geen bezwaar tot later begraven/cremeren” verstrekken. Dit is volgens de wettekst dus niet voorbehouden aan de schouwarts.

 • Op veel documenten voor uitstelverklaring staat voor ondertekening “gemeentelijke lijkschouwer in de gemeente………”.
  Omdat elke willekeurige arts volgens de wettekst dit document mag ondertekenen, dient hier dus te staan “arts in de gemeente………….” In plaats van “gemeentelijke lijkschouwer in de gemeente………”.

 • Volgens de wettekst dient de burgermeester een arts “te horen”.
  Dit betekent dat na een verzoek tot uitstel de burgermeester (of een ambtenaar namens de burgermeester) contact dient te zoeken met een medicus.
  In de loop der jaren is deze procedure buiten deze wettekst om aangepast.
  Vandaag de dag is het zo dat nabestaanden (de uitvaartondernemer) de/een arts moet vragen een “geen bezwaar tot uitstel begraven/cremeren” te tekenen.
  Deze verklaring wordt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeleverd.
  Helaas is het gevolg van het omdraaien van deze wettelijke procedure dat nabestaanden veelal een rekening krijgen van de arts die dit formulier ondertekend en/of van het mortuariumbeheer of de uitvaartondernemer die de arts van dit formulier moeten voorzien.

 

Voorbeeld formulier uitstelverklaring in pdf


Mogelijk wordt na de wijziging in de Wet op de Lijkbezorging een andere termijn gehanteerd tot begraven/cremeren.

 

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl