index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wat is de huidige termijn tot begraven/cremeren?

Op 1 januari 2010 heeft een wetswijziging van de Wet op de Lijkbezorging plaatsgevonden. De uiterste termijn tot begraven/cremeren was voor 1 januari 2010 uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden.

Na de wetswijziging van 1 januari 2010 geldt een nieuwe uiterste termijn tot begraven/cremeren.

In de Wet op de Lijkbezorging staat:

§ 3. Termijn

Artikel 16

Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.

Artikel 17

  1. Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of verbranding daarvan een andere termijn stellen. Begraving of verbranding binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie.

 

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl