index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Mag vervoer van de overledene plaatsvinden voordat de lijkschouw heeft plaatsgevonden?

In de huidige Wet op de Lijkbezorging staat niets beschreven over het vervoer van een overledene in Nederland.

Ondanks dat dit niet beschreven staat kan men, net zoals bij overledenenzorg voor de lijkschouw, uit de wetgeving opmaken dat dit niet de bedoeling is.
In geval overledenenvervoer plaatsheeft voor de lijkschouw, ontneemt men de behandelend arts de mogelijkheid tot het verrichten van de schouw zoals de wet dit bedoelt heeft, namelijk “Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.”.

Op het moment dat overledenenvervoer plaatsheeft voor aanvang van de lijkschouw bestaat de mogelijkheid dat belangrijke aanwijzingen voor een natuurlijk overlijden of een niet-natuurlijk overlijden verloren gaan.

 

Wetenswaardigheden

 • Veelal denkt men bij het vervoer van een overledene aan overbrenging van plaats van overlijden naar een uitvaartcentrum.
  Wat ook onder vervoer valt, is het overbrengen van de overledene naar een mortuarium.

  Bij elke vorm van verplaatsen van de overledene bestaat de mogelijkheid dat sporen verloren gaan die kunnen bijdragen aan de conclusie van de schouwarts.

 • In Artikel 76 van de Wet op de Lijkbezorging staat:
  Wanneer tekenen of aanduidingen van een niet-natuurlijke dood aanwezig zijn of wanneer in verband met andere omstandigheden een niet-natuurlijke dood niet uitgesloten geacht kan worden, mag het lijk niet worden vervoerd dan met verlof van de officier van justitie of een van zijn hulpofficieren.

  Deze regel gaat echter pas in nadat duidelijk sprake is van een niet-natuurlijk overlijden, of als de schouwarts een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden constateert.

 • Deze wettekst laat helaas ruimte om de overledene te verplaatsen voor aanvang overledenenschouw als geen sporen of vermoedens zijn van een niet-natuurlijk overlijden. In deze wettekst staat geen benoeming van bevoegdheid om te oordelen of sprake is van een (vermoedelijk) niet-natuurlijk overlijden.

  Overledenenzorgpro.nl vindt dat door deze gebrekkige wet de schouwarts de mogelijkheid wordt ontnomen een goede overledenenschouw te verrichten zoals de wet beoogt.

 

Meer informatie over de lijkschouw en tekortkomingen door de huidige regelgeving kunt u vinden in het item “Lijkschouw en aanvang overledenenzorg”.

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl