index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Mag overledenenzorg plaatsvinden voordat de lijkschouw heeft plaatsgevonden?

In de Wet op de Lijkbezorging staat niets beschreven over overledenenzorg (laatste zorg/afleggen).
In principe mag overledenenzorg dus voor de lijkschouw plaatsvinden.

Toch kan uit de wetgeving worden opgemaakt dat dit niet de bedoeling is.

In geval overledenenzorg plaatsheeft voor de lijkschouw, ontneemt men de behandelend arts de mogelijkheid tot het verrichten van de schouw zoals de wet dit beoogt, namelijk “Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.”.

Op het moment dat overledenenzorg plaatsheeft voor aanvang van de lijkschouw bestaat de mogelijkheid dat belangrijke aanwijzingen voor (het uitsluiten van) een niet natuurlijk overlijden verloren gaan.

 

Wetenswaardigheden

  • Het komt in Nederland stelselmatig voor dat de lijkschouw plaatsheeft na de overledenenzorg (op een reeds verzorgde en geklede overledene, waarbij dan geen sprake is van lichamelijk onderzoek).

  • Het komt zelden voor dat alle mogelijke aspecten van de schouw door medici worden onderzocht.
    Bij het niet doornemen van alle aspecten is dus geen sprake van een volledig onderbouwde conclusie of sprake is van een natuurlijk overlijden of een niet natuurlijk overlijden.

  • Over het algemeen gaan de meeste schouwartsen ervan uit dat een verwacht overlijden een natuurlijk overlijden betreft. Dit hoeft uiteraard niet zo te zijn!

 

Meer informatie over de lijkschouw en tekortkomingen door de huidige regelgeving kunt u vinden in het item “Lijkschouw en aanvang overledenenzorg”.

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl