index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wiens taak is het om de lijkschouw uit te voeren?

Veel mensen denken dat “elke arts” de lijkschouw mag verrichten en de in de Wet op de Lijkbezorging benoemde overlijdensverklaring mag uitschrijven.

Dit is echter niet het geval.
In de Wet op de Lijkbezorging staat het volgende geschreven:

Artikel 3

Lijkschouwing geschiedt door de behandelende arts of door een gemeentelijke lijkschouwer.

en

Artikel 6

1. Een gemeentelijke lijkschouwer treedt niet als zodanig op, indien hij gedurende de laatste twee jaar ten aanzien van de overledene of de moeder van de doodgeborene handelingen op het gebied van de geneeskunst heeft verricht en indien tussen dezen en hem bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestond of bestaat.

2. De behandelende arts treedt niet op als lijkschouwer indien tussen hem en de overledene of de moeder van de doodgeborene bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestond of bestaat.

 

Wetenswaardigheden

 • De functie “behandelende arts” vereist dan ook dat er een behandelrelatie is.

 • In de huidige Wet op de Lijkbezorging staat niet de functie/status benoemd van artsassistenten en vervangende/waarnemend behandelende artsen.

  De wetgever gaat er echter van uit dat bij degelijke overdracht aan een vervanger ook sprake is van een behandelrelatie, waardoor een waarnemend medicus de titel van behandelende arts heeft.

 • Ook is de huidige wetgeving onduidelijk over de status van een medicus op de spoedeisende hulp.
  Tussen de overledene en de betreffende medicus is namelijk geen sprake van een behandelrelatie tot aan het moment dat “de patiënt”, vanwege acute noodzaak, een beroep doet op medische zorg.
  Ook heeft een medicus op de spoedeisende hulp veelal geen inzage in de casus van de overledene en aanvullende informatie die eventueel kunnen bijdragen een niet natuurlijk overlijden uit te sluiten, waardoor deze de lijkschouw moet verrichten middels bevindingen van “het moment”.

  Vooralsnog gaat de wetgever er van uit dat een medicus op de spoedeisende hulp de titel van behandelend arts heeft.

 

Meer informatie over de lijkschouw en tekortkomingen door de huidige regelgeving kunt u vinden in het item “Lijkschouw en aanvang overledenenzorg”.

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl