index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Wat is het doel van de lijkschouw?

Ondanks dat zeer veel mensen, inclusief artsen, niet op de hoogte zijn van het doel van de lijkschouw, is het doel duidelijk in de Wet op de Lijkbezorging geformuleerd.
Velen denken echter nog altijd dat het doel van de lijkschouw is, om de dood vast te stellen.

In de Wet op de Lijkbezorging staat:

Artikel 7

Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.

 

Wetenswaardigheden

  • Het doel van de lijkschouw is dus, om een niet natuurlijk overlijden uit te sluiten.

  • Ondanks dat het vaststellen van overlijden niet in enige wetgeving expliciet staat beschreven, is het wel verstandig en raadzaam dat de arts voor aanvang lijkschouw (het intreden van) de dood vaststelt.

 

Meer informatie over de lijkschouw en tekortkomingen door de huidige regelgeving kunt u vinden in het item “Lijkschouw en aanvang overledenenzorg”.

Terug

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl