index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

WET- EN REGELGEVING

Belangrijke wetenswaardigheden met betrekking tot (wettelijk) regelgeving overledenenzorg.

 

De Nederlandse Wet op de Lijkbezorging is zelfs voor veel professionals een onduidelijke wet.

 • Veel regelgeving staat beknopt benoemd, zodat onduidelijkheid ontstaat.
 • Daarbij laat de Wet op de Lijkbezorging op dit moment toe, dat veel ruimte in de uitvoering wordt gegeven volgens de invulling van “de professional”.

 
Op dit moment wordt door de politiek gewerkt aan een wetswijziging in de Wet op de Lijkbezorging.
Mogelijk komt middels deze wetswijziging verheldering in onduidelijke wetgeving en komen aanvullende regels ten behoeve van correcte overledenenzorg.

Als volgt een aantal wetenswaardigheden in vragende vorm, zodat u de mogelijkheid hebt om eerst zelf te bedenken wat de juiste handelswijze is.

 1. Wie mag in Nederland een overledene dood verklaren?

 2. Wat is het doel van de lijkschouw?

 3. Wiens taak is het om de lijkschouw uit te voeren?

 4. Mag overledenenzorg plaatsvinden voordat de lijkschouw heeft plaatsgevonden?

 5. Binnen welk tijdsbestek dient de lijkschouw plaats te vinden?

 6. Mag vervoer van de overledene plaatsvinden voordat de lijkschouw heeft plaatsgevonden?

 7. Wat is de handelswijze van de correcte lijkschouw?

 8. Wat is de huidige termijn tot begraven/cremeren?

 9. In geval van verlenging van de termijn tot begraven/cremeren, hoe gaat dit in zijn werk?

 10. Mag in Nederland balseming op de overledene worden toegepast?

 11. Mag in Nederland thanatopraxie (milde vorm van balsemen) op de overledene worden toegepast?

 12. Wie mag in Nederland balseming/thanatopraxie toepassen?

 13. Zijn artsen/verpleging (zorgsector) verplicht om besmettelijke aandoeningen van de overledene te vermelden zodat een uitvaartondernemer de juiste beschermingsmaatregelen kan nemen?

 14. In geval van een (vermoedelijk) niet natuurlijk overlijden, wie schakelt de gemeentelijke lijkschouwer in?

 15. Mag een overledene kunststof kleding worden aangetrokken (zoals panty’s)?

 16. Moet een pacemaker voor begraven/cremeren worden verwijderd?

 17. Wie mag bij een overledene een pacemaker uitnemen?

 18. Wie heeft tot taak de laatste zorg aan de overledene te verlenen (zorginstelling/uitvaartondernemer)?

 19. Mag een zorginstelling bepalen wanneer uitgifte van de overledene plaatsheeft?

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl