index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

OVERLEDENENZORG

Verwijderen Pacemaker

Er bestaan veel soorten pacemakers. Al deze pacemakers zijn onder te verdelen in twee groepen.

  • Gewone pacemakers (zonder ICD)
  • ICD pacemakers

 

Gewone pacemaker
Een gewone pacemaker geeft stroomstootjes af om een irregulair hartritme te reguleren.

Het verwijderen van een gewone pacemaker betreft een invasieve handeling.

 

ICD pacemaker
Een ICD pacemaker, ook wel Inwendige Cardioverter Defibrillator, heeft dezelfde werking als een reguliere pacemaker. De ICD pacemaker geeft stroomstootjes af om een irreguliere hartritme te regulieren.

Naast de reguliere werking heeft de ICD pacemaker nog twee bijzondere eigenschappen:

  • De ICD maakt een log van het hartritme en van de werking van de pacemaker.
  • De ICD geeft bij fibrilleren van het hart een defibrilatie (stroomstoot), waardoor getracht wordt het hart weer op gang te brengen.

Na overlijden van een persoon met een ICD pacemaker zorgen deze twee bijzondere eigenschappen van de pacemaker voor een vervolginstructie:

  • De pacemaker kan door een pacemakertechnicus of door de leverancier worden uitgelezen.

De gegevens die zijn geregistreerd kunnen interessant zijn voor de nabestaanden, de behandelend arts en de fabrikant van de pacemaker.

Na het uitlezen van de pacemaker wordt de pacemaker uitgeschakeld waardoor deze geen defibrilatie meer kan geven.

  • Bij het uitnemen van een ICD pacemaker kan een niet uitgeschakelde ICD, bij verkeerd uitnemen, een defibrilatie geven. Dit met gevaar voor de medewerker die de pacemaker verwijdert.

Het verwijderen van een gewone pacemaker betreft een invasieve handeling.

Er zijn twee methoden om een ICD pacemaker uit te nemen:

Uiteraard verdient de officiële methode de voorkeur!

 

Wie neemt pacemaker de uit?
Het uitnemen van een pacemaker betreft geen voorbehouden handeling.
Doorgaans neemt een arts, een mortuariumbeheerder, een overledenenverzorgende of een uitvaartondernemer de pacemaker uit.

Moet een pacemaker worden uitgenomen na overlijden?
In de wet staat het uitnemen van de pacemaker bij een overledene niet benoemd.
Wettelijk gezien mag de pacemaker dus blijven zitten.

In geval van crematie echter, dient een pacemaker te worden verwijderd.
Het mee cremeren van de pacemaker kan namelijk de crematieoven beschadigen.

In geval van begraven betreft uitname van een pacemaker veelal een milieutechnische overweging.

Toestemming voor uitname pacemaker
Nabestaanden dienen toestemming te geven voor het uitnemen van een pacemaker.

Belangrijk
Verwijdering van een pacemaker komt in de praktijk het meeste voor.
Voor crematie en indien wenselijk vanuit milieutechnisch oogpunt dienen alle medische toepassingen met aanwezigheid van een batterij te worden verwijderd, zoals een neurostimulator, een blaasstimulator en een inwendige insulinepomp.

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl