index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

OVERLEDENENZORG

Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

Auteur: Marc Wiegman

Veel mensen denken dat de overledenenzorg in ons land geheel in handen is van de uitvaartondernemer. Dit beeld is niet juist! Het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene” wordt voor een groot deel gedaan door medewerkers in de zorgsector, overledenenverzorgers en mortuariumbeheerders. De uitvaartondernemer komt in geval van een overlijden in een zorginstelling vaak pas ten tonele op het moment dat de overledene de laatste zorg is gegeven.
Wel komt het regelmatig voor (vooral in ziekenhuizen) dat de uitvaartondernemer de overledene de kleding aantrekt, maar dit betreft slechts een onderdeel van de laatste zorg.

In geval van een thuisoverlijden zal bijna altijd de uitvaartondernemer voorzien in het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene” .

Er zijn in de vele zorginstellingen die ons land rijk is verschillende protocollen te vinden die betrekking hebben op overledenenzorg, met name de laatste zorg (het afleggen) van de overledene. De meeste protocollen zijn sterk verouderd (zelfs in de meest recente studieboeken van de zorgsector staan verouderde protocollen), terwijl recente protocollen vaak onduidelijk zijn en veel onjuistheden bevatten.

In dit protocol wordt duidelijk op een rij gezet waar hedendaagse overledenenzorg uit bestaat, waarbij de protocollen zich beperken tot de reguliere Nederlandse overledenenzorg. De zorg wordt beschreven tot aan het moment dat de overledene wordt gekist, wat een taak is van de uitvaartondernemer.

Deze handleiding betreft een professionele handleiding voor eenieder die met overledenenzorg te maken heeft tijdens de werkzaamheden, waarbij de uitvoerende professionaliteit van medewerkers zich kenmerkt door over een uitgebreide kennis te beschikken van de facetten van professionele overledenenzorg zoals; conserveringstechnieken en het ontbindingsproces, de facetten van Arbo, de mogelijkheden van overledenenzorg (waaronder de laatste zorg / het afleggen van de overledene), wet- en regelgeving en de omgang met en inbreng van de opdrachtgever (veelal de nabestaanden).

Deze handleiding is een professionele handleiding voor eenieder die tijdens de werkzaamheden met overledenenzorg te maken heeft.

Gebruiksaanwijzing Protocol Overledenenzorg

 • Onder aan de pagina kunt u indien van toepassing een link vinden naar de “productinformatie”.

  In de productinformatie kunt u de handelswijze voor de toepassing van een product lezen.

 1. Inleiding

 2. Veiligheid medewerker(s)

 3. Het doel van de laatste zorg

 4. Mogelijkheden en beperkingen

 5. De uitvaartondernemer

 6. Cultuur en religie
  en
  Locatie voor rouwbezoek en overledenenzorg met nabestaanden cultuurgebonden

 7. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?

 8. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg

 9. De nabestaanden

 10. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg

 11. Hygiëne

 12. Koelen ter conservering

 13. Wat is nodig bij de laatste zorg?

 14. Advies omtrent de laatste zorg

 15. Ontkleden

 16. Wassen

 17. Aandoen van incontinentiemateriaal

 18. Scheren

 19. De neus

 20. De gebitsprothese

 21. Haarverzorging

 22. Nagelverzorging

 23. Afplakken van wonden en restauratie van wonden

 24. Het kleden van de overledene

 25. Panty’s, nylon kousen en schoenen

 26. Verzorging van de lippen

 27. Make-up

 28. Sieraden

 29. Camoufleren

 30. Laatste handelingen

 31. Sluiten van de mond

 32. Lekken uit de mond

 33. Het sluiten van de ogen

 34. Geurvorming

 35. Identificatie

 36. Thanatopraxie / balsemen

 37. Drains, katheters, infuus, AP stoma, UP stoma, Tracheastoma en maagsonde

 38. Pacemakers

 39. Obductie

 40. Restauratie

 41. Overledenenzorg bij donatie

 42. Ter beschikking stelling van de wetenschap

 43. De Hersenbank

 44. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden

 45. Belangrijke wetenswaardigheden

 

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl