index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

HET MENSELIJK LICHAAM NA OVERLIJDEN

In het item “Het menselijk lichaam na overlijden” wordt het directe proces van het menselijke lichaam vlak na overlijden beschreven evenals de drie natuurlijke ontbindingsprocessen waarvan na overlijden sprake kan zijn.

Dit onderwerp komt om vier redenen op de website overledenenzorgpro.nl aan bod:

  • Kennisverhoging over dit onderwerp;
  • Belanghebbenden krijgen inzicht in met welke ontbindingsprocessen men tijdens de overledenenzorg te maken kan krijgen (ook zeer belangrijk: om nabestaanden op de hoogte te brengen van deze processen als zij bij de laatste zorg aanwezig zijn);
  • Om het belang van een spoedige lijkschouw en conservering te benadrukken;
  • Als gegeven waarom opbaring en restauratie soms niet mogelijk is.

Een wetenswaardigheid
Het is algemeen bekend dat het ontbindingsproces plaatsheeft na overlijden.
Het is minder bekend dat het ontbindingsproces vaak aanvang heeft in het terminale stadium.
In het terminale stadium is de weerstand in het lichaam veelal grotendeels verdwenen. (Schadelijke) micro-organismen vermenigvuldigen zich explosief.

Het is dan ook van belang dat medewerkers zorgsector tijdens zorg voor de terminale patiënt adequate bescherming- en hygiënemaatregelen toepassen om mogelijke besmetting en kruisbesmetting te voorkomen.

Als waarschuwing vooraf
In dit item wordt tot in detail een beschrijving gegeven van het proces vlak na overlijden en ontbindingsprocessen.

Het ontbindingsproces

Naast de drie benoemde natuurlijke vormen van ontbindingsproces is er ook maceratie (verweking). Het proces van maceratie ontstaat bij een intra uterale overlijden (overlijden baby tijdens de zwangerschap).

De informatie van overledenenzorgpro.nl over deze onderwerpen is met toestemming van overledenenzorgpro.nl ook in de verschillende items van internet-encyclopedie Wikipedia geplaatst.

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl